شرایط و ضوابط گارانتی

 1. محصولات شرکت آراد آسانرو دارای 18 ماه گارانتی از تاریخ تحویل می باشند. توجه داشته باشید که درایو کنترل دور، از تاریخ تحویل به مدت یک سال شامل گارانتی می شوند و باطری های موجود دارای گارنتی نمیباشند.
 2. محصولات با درایو جفران شرکت آراد آسانرو دارای 24 ماه گارانتی از تاریخ تحویل می باشند
 3. این شرکت فقط به شرکت های آسانسوری و محصولاتی که توسط فرد خبره و آموزش دیده نصب شده باشد، خدمات ارائه می نماید.
 4. در هنگام انجام سرویس نماینده فنی شرکت آسانسوری می بایست در محل پروژه حاضر بوده و صورتجلسه سرویس را پس از تایید انجام کار امضا نماید، در صورت عدم حضور نماینده فنی شرکت آسانسوری، این شرکت موظف به ارائه خدمات نمی باشد.
 5. در موارد زیر محصول از گارانتی خارج بوده و مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه می شود :
 • وارد شدن ضربه به محصول
 • مطابقت نداشتن مشخصات تابلو خریداری شده با نوع موتور و توان موتور
 • اشکالات ناشی از نا مناسب بودن شرایط محیطی، مانند نفوذ بیش از حد گرد و خاک و یا سایر ذرات جامد ، ورود آب و یا رطوبت، دمای نا مناسب محیط نصب سیستم. در شهرهای دارای آب و هوای گرم و مرطوب نصب تجهیزات لازم (مانند کولر گازی) برای کاهش دما و رطوبت محیط الزامی می باشد.
 • اشکالات ناشی از نصب نادرست سیستم توسط فرد بی تجربه و نا آشنا به محصولات آراد.
 • اشکالات ناشی از نوسانات و اختلالات در برق شهر. برق مورد استفاده برای تغذیه می بایست از برق سراسری بوده و از استفاده از برق تولیدی ژنراتور پرهیز گردد، همچنین در صورتیکه محل پروژه بدلیل شرایط اقلیمی (بارندگی بسیار و بروز رعد وبرق ) و یا وجود کارگاههای صنعتی دارای تغییرات ناگهانی سطح ولتاژ می باشد، این شرکت اکیداً توصیه به نصب تجهیزات اضافی برای تثبیت ولتاژ در برق ورودی، جهت حفاظت از سیستم می نماید.
 • اشکالات ناشی از استفاده از ادوات و سیستم های مکمل و یا جانبی غیر استاندارد و نا منطبق با محصول خریداری شده
 • اشکالات ناشی از ایجاد تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری توسط افراد غیر مسئول و یا نصب کننده سیستم بدون هماهنگی با این شرکت