سیم انکدر 1387

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی

7 متر سیم شیلددار فابریک و استانارد همراه با لیبل

حداقل تعداد سفارش

1 عدد