موتور گیرلس امگا 2:1 MCK-100 شش نفره

اطلاعات بیشتر

ضریب تعلیق

2:1

مدل

MCK-100

مشخصه فنی

6 نفره

حداقل تعداد سفارش

1 عدد