موتور گیرلس امگا 2:1 MCK-200 هشت نفره

اطلاعات بیشتر

ضریب تعلیق

2:1

مدل

MCK-200

مشخصه فنی

8 نفره

حداقل تعداد سفارش

1 عدد