موتور گیرلس بلولایت 1:1 WYT-T شش نفره

اطلاعات بیشتر

ضریب تعلیق

1:1

مدل

WYT-T

مشخصه فنی

6 نفره

حداقل تعداد سفارش

1 عدد