موتور گیرلس بلولایت 2:1 WYT-T ده نفره

اطلاعات بیشتر

ضریب تعلیق

2:1

مدل

WYT-T

مشخصه فنی

10 نفره

حداقل تعداد سفارش

1 عدد