موتور گیرلس بلولایت 2:1 WYT-T سیزده نفره

اطلاعات بیشتر

ضریب تعلیق

2:1

مدل

WYT-T

مشخصه فنی

13 نفره

حداقل تعداد سفارش

1 عدد